20-03-2020

In het gebouw, waar onze democratie dagelijks wordt beproefd, is achter de
gordijnen het verval ontluisterend zichtbaar. De renovatie van Het Binnenhof duldt
nauwelijks uitstel. Geldt dat ook voor de kwaliteit van onze huidige democratie?
In Hart van de Democratie onderzoeken Suzanne Raes (Ganz: How I Lost My
Beetle, 0,03 seconde) en Liesbeth Witteman de veelbesproken kloof tussen burger
en politiek. De journalistieke hoofdpersonen, de ervaren Kees Boonman en de
nieuwe politiek verslaggever Charlotte Nijs, bewegen zich ieder op eigen wijze door
het gebouw en langs de actualiteit. Op speelse en indringende wijze analyseren de
makers de waan van de dag en onthullen zij de verstrengelde relatie tussen pers en
politiek. Het resultaat is een film, waarin zowel kritisch als met warmte en
mededogen het gevecht op de belangrijkste vierkante kilometer van Nederland
gedurende een vol jaar is vastgelegd.

Charlotte: “Ik probeer het op te nemen voor mijn kijkers die worden geraakt door besluiten die hier worden
genomen. En ik wil wat hier gebeurt transparanter maken. In de politiek wordt vaak een taal gesproken
die niet altijd wordt begrepen. Begrip kan ook beginnen met begrijpen.”

De documentaire is online hier te kijken.