14-12-2018

De jury mocht zijn oordeel vellen over een longlist met 23 kandidaten. Dat is een mooie
oogst. Wat meteen opvalt, is de grote diversiteit. Divers wat betreft man/vrouw. Wat betreft
media: radio, televisie en online. Maar ook wat betreft genres binnen die media. En divers
wat betreft professionele omgeving. Dat varieert van camjo’s op een klein online platform tot
en met de grote journalistieke televisieprogramma’s met dagelijks een miljoenen bereik.
Bij de selectie van de drie genomineerden was binnen de jury het verschil in professionele
omgeving een element van afweging en discussie. In hoeverre reflecteert dat wat je hoort en
ziet ook de kwaliteit van de redactie. En omgekeerd, er zijn programmamakers die je een
goede eindredacteur zou gunnen. Online biedt voor getalenteerde makers oneindige
mogelijkheden om te experimenteren. Soms dringt de vraag zich op, wat is het idee
hierachter? Waarom zit ik hier naar te kijken.

Er zijn heel goede kandidaten, uitstekende professionals, die niet bij de genomineerden zijn
gekomen. We moesten er uiteindelijk maar drie aanwijzen. De jury heeft daarbij ook
afgewogen wie een aanmoediging kan gebruiken.

De genomineerden hebben als overeenkomst dat ze niet de ‘gemakkelijke’ weg kiezen,
maar alle drie opereren binnen een moeilijke context. Charlotte Nijs doet verslag van
parlementaire politiek waar de doelgroep van haar programma niet warm voor loopt. Sahil
Amar Aïssa met zijn Marokkaanse achtergrond steekt zijn nek ver uit met zijn pleidooi voor
inclusiviteit binnen de Nederlandse samenleving. Saskia Houttuin maakt reportages over
een in de beeldvorming moeilijk continent, en maakt zelfstandig producties zonder veel
support.

Wat de genomineerden ook nog bindt, is dat ze alle drie lef tonen.

Na het mogen bekijken en beluisteren van al dit mooie mediatalent dat Nederland rijk is,
heeft de jury nog een hartenkreet voor de directies en hoofdredacteuren: Investeer in
opleiding en geef talent een kans in weerwil van de druk van kijk-en luistercijfers en
budgetbeperkingen. Het is een goede ontwikkeling dat makers zelfstandig met eigen
middelen hun talent kunnen verkennen op hun eigen platform met de technologie van nu,
maar dat mag voor de gevestigde media nooit een excuus zijn om niet te investeren in
talentontwikkeling.

Charlotte Nijs is politiek verslaggever van Hart van Nederland . Ze ‘is voor de duvel niet
bang, een tikkie brutaal en durft van de gangbare paden af te wijken. Ze probeert op geheel
eigen wijze de kloof tussen de politiek en de gemiddelde Nederlander te beslechten’. Aldus
de aanbeveling van de hoofdredacteur. De jury is het helemaal met hem eens.
Hoe doet ze dat? Door het politieke debat terug te brengen naar de menselijke maat. Geen
grote complexe abstracte beleidsthema’s, maar gebeurtenissen in de politiek waarop de
geïnterviewde politici worden uitgenodigd om in helder Nederlands te reageren. Ze doet niet
cynisch over de politiek maar is kritisch op een ontwapenende manier. Je weet natuurlijk als
kijker niet wat er allemaal in de montage gebeurt, maar het resultaat is politici die kort en
bondig antwoord geven.

Ook als duider in de kruisgesprekjes met de presentatoren is Charlotte begrijpelijk en
overtuigend. Haar stem en taalgebruik vallen samen met haar opdracht; inzicht geven in wat
er op het Binnenhof in Den Haag gebeurt. Haar lichte accent stoort niet, integendeel, het
draagt bij aan haar authenticiteit en het brengt haar dichterbij de kijker.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn een lastig onderwerp voor landelijke media, in het
verleden zijn ze vaak gepresenteerd als een politieke thermometer voor de politiek in Den
Haag. Dat kan niet meer vanwege het succes van lokale partijen. Charlotte voelt dit goed
aan, met de rubriek V erkiezingskoorts gaat ze op zoek naar lokale thema’s die ook
interessant zijn voor een groter publiek. Zoals de bouw van een biovergister in Friesland.
Het onderwerp brengt de plaatselijke politici in verlegenheid omdat ondanks alle bezwaren
de grond al tien jaar geleden is verkocht en de vergunning ook al is afgegeven. Pijnlijk
blootgelegd door mondige inwoners van het dorp.

Het interview met Geert Wilders smaakt naar meer. Het interview is voor Hart van Nederland
kort en strak gemonteerd, je zou Charlotte iets meer ruimte gunnen om hier een gesprek
neer te zetten.

De jury is van mening dat Charlotte als politiek verslaggever geen eenvoudige opdracht
heeft binnen de programmaformule en met de doelgroep van Hart van Nederland , maar dat
ze dat op geheel eigenwijze heel goed doet.